บริษัท ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด

RAIWINSINTHUPHUN 1689 COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไรวินทร์สินธุภัณฑ์ 1689 จำกัด (ID: 0105559072019) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/5/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 143 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559072019
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/5/2559 พ.ศ.
(8 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/5/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง