บริษัท ไทยซินหวั้ง กรุ๊ป จำกัด

THAI XIN WANG GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไทยซินหวั้ง กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105559060711) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/4/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 316/13 ซอยวัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559060711
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/4/2559 พ.ศ.
(8 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/4/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง