บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด

JAO PROSPERITY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เจ เอ โอ พรอสเพอร์ริตี้ จำกัด (ID: 0105559053871) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/3/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 19/58 อาคารสุขุมวิท สวีท ชั้น 9 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559053871
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/3/2559 พ.ศ.
(8 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
30/3/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง