บริษัท มาร์เวล ซอร์สซิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

MARVEL SOURCING AND TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559039135
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2559 พ.ศ. (8 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/3/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39/130 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป