บริษัท โปรเทค เอนเตอร์ไพร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

PROTECH ENTERPRISE (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โปรเทค เอนเตอร์ไพร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105559019991) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4703, 4704, 4709 ,4710 ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559019991
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2559 พ.ศ.
(8 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/2/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง