บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

PUA 38 DESIGN & SERVICE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105559011168) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/1/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 944 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559011168
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/1/2559 พ.ศ.
(8 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/1/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง