บริษัท ทริปเปิล เอ อาร์คิเทค จำกัด

TRIPLE A ARCHITECT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558177054
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2558 พ.ศ. (8 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1239/116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น