บริษัท นิปปอน ฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด

NIPPON FARM (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท นิปปอน ฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105558176791) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/11/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 45 ซอยปรียานุช (พระราม 9 ซอย 19) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีทุนจดทะเบียน 56,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558176791
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/11/2558 พ.ศ.
(8 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
56,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง