บริษัท ดาบิต (ไทยแลนด์) จำกัด

DABIT (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558175329
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2558 พ.ศ. (8 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 51/70 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น