บริษัท เอ.พี.คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด

A.P.CALIBRATION SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558174764
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2558 พ.ศ. (8 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1350/127-128 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น