บริษัท ถูกจริง ซุปเปอร์ สโตร์ จำกัด

THOKJING SUPER STORE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ถูกจริง ซุปเปอร์ สโตร์ จำกัด (ID: 0105558102879) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/6/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 170/45 หมู่ที่ 17 ซอยศาลาธรรมสพน์ 19 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558102879
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/6/2558 พ.ศ.
(9 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
24/6/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง