บริษัท เอ.เอส.เอ. ฮาลาล จำกัด

A.S.A. HALAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอ.เอส.เอ. ฮาลาล จำกัด (ID: 0105558102828) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/6/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 59/32 ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558102828
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/6/2558 พ.ศ.
(9 ปี 1 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/6/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง