บริษัท แอมปา เอฟแอนด์บี จำกัด

AMPA F&B COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แอมปา เอฟแอนด์บี จำกัด (ID: 0105558101911) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/6/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 40/17 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558101911
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/6/2558 พ.ศ.
(9 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/6/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง