บริษัท มาสเตอร์ คาร์ตั้น จำกัด

MASTER CARTON COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558083181
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2558 พ.ศ. (9 ปี 28 วัน ที่แล้ว)
20/5/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 119 ซอย93 (โชคชัย 3) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง