บริษัท อัล-ราฮามัน เรสเทอรองท์ จำกัด

AL-RAHAMAN RESTAURANT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อัล-ราฮามัน เรสเทอรองท์ จำกัด (ID: 0105558054661) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/3/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 92/4 ตรอกพุทธโอสถ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558054661
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/3/2558 พ.ศ.
(9 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/3/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง