บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด

FOURBLESS TRADING COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105558010451) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/1/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 244 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558010451
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/1/2558 พ.ศ.
(9 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/1/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง