บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด

THANAT HERB COMMERCIAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด (ID: 0105558004788) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/1/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 475/22 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558004788
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/1/2558 พ.ศ.
(9 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/1/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง