บริษัท สวีทเท็น จำกัด

SWEETTEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557178391
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2557 พ.ศ. (9 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/12/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 45 ซอยอยู่เย็น 3 ถนนอยู่เย็น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี