บริษัท บางกอกมารีนชาเตอร์เอเยนซี่ จำกัด

BANGKOK MARINE CHARTER AGENCY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557158650
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2557 พ.ศ. (9 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/10/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 12 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 6 แยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร