บริษัท เทียนไท่ ไบโอเทคโนโลยี่ กรุ๊ป จำกัด

TIAN TAI BIOTECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เทียนไท่ ไบโอเทคโนโลยี่ กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105557158081) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/10/2557 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 240/8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105557158081
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/10/2557 พ.ศ.
(9 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/10/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง