บริษัท ดรากอน โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด

DRAGON GLOBAL SOLUTIONS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ดรากอน โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด (ID: 0105557153682) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/10/2557 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 484 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105557153682
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/10/2557 พ.ศ.
(9 ปี 9 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/10/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง