บริษัท ทิพย คอนสตรัคชั่น จำกัด

TIPAYA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557109713
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/7/2557 พ.ศ. (9 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
31/7/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59/560 หมู่บ้านปัญญาเลคโม ซอยนิมิตใหม่28 ถนนนิมิตใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น