บริษัท สยาม ปิโตรเทรด จำกัด

SIAM PETROTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557102727
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2557 พ.ศ. (9 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/7/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น8 ห้อง 8เอฟ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม