บริษัท เค.พี.อาร์.แมชชีน จำกัด

K.P.R.MACHINE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557098436
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/7/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 32 ซอยบางบอน 5 ซอย 2 แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น