บริษัท ทีเอสเอ็น เมทัล จำกัด

TSN METAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557096450
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/7/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/24 หมู่ที่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น