บริษัท เต็มสิบ พลังงาน จำกัด

TEMSIB ENERGY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557081738
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/6/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 544/4 หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม