บริษัท แก๊ส พระประแดง จำกัด

GAS PHRA PRADAENG COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557079431
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
6/6/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 439 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม