บริษัท เลิศราชพฤกษ์ จำกัด

LERTRATCHAPHRUEK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557078583
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/6/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 75/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม