บริษัท บุ๊คลิน โซลูชั่น จำกัด

BOOKLIN SOLUTIONS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557074103
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/5/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2/292 ซอยไมตรีจิต 9 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม