บริษัท สยาม เอ็ดดิวเทนเมนท์ จำกัด

SIAM EDUTAINMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557066445
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/5/2557 พ.ศ. (10 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
14/5/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 103 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร