บริษัท พัฒน เคลย์เทค จำกัด

PATANA CLAY TECH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557060641
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2557 พ.ศ. (10 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
30/4/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 395 ซอยอุดมสุข 58 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม