บริษัท อินเตอร์ซี มารีน จำกัด

INTERSEA MARINE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557058434
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2557 พ.ศ. (10 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
25/4/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 7/1 อาคารโอ๊คส์ ออฟฟิศ ชั้นที่ 5 ห้อง 5เอ ซอยอุดมสุข 46 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม