บริษัท แม็คเท็ค อินเตอร์เทรด จำกัด

MAXTECH INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557055125
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2557 พ.ศ. (10 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/4/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 199/5 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม