บริษัท ซำปัว (ประเทศไทย) จำกัด

SAMPOA (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557051596
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2557 พ.ศ. (10 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/4/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 425/15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม