บริษัท ซันชายน์ อินโนเวชั่น จำกัด

SUNSHINE INNOVATION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซันชายน์ อินโนเวชั่น จำกัด (ID: 0105557045278) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/3/2557 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 93/35 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กิจการหลักคือ การผลิตอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105557045278
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/3/2557 พ.ศ.
(10 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/3/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง