บริษัท เพชรบางนาปิโตรเลียม จำกัด

PETCH BANGNA PETROLEUM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557044484
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2557 พ.ศ. (10 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/3/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 250 ถนนสุทธิสารแยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม