บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

TRIPLE M GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557039740
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/3/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2 ซอยนวมินทร์ 85 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น