บริษัท ศ.ลำลูกกา แก๊ส จำกัด

S.LAMLUKKA GAS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557038174
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
13/3/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 69/102 หมู่ที่ 4 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม