บริษัท กู๊ดไลท์ อิเลคทริค อินดัสทรี จำกัด

GOOD LIGHT ELECTRIC INDUSTRY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557025951
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 98 ห้องที่ 2 ซอยลาดพร้าว 114 (สันต์ประเสริฐ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน