บริษัท ฮันโจ จำกัด

HANJO COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557025285
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.43 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน