บริษัท พีวายเอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

PYS SERVICE & SUPPLY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557023606
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 47/4 ซอยประชาร่วมใจ 68 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน