บริษัท ฟิน กรุ๊ป จำกัด

FIN GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557022758
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 199/405 ซอยอ่อนนุช65 แยก 14 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน