บริษัท ผลงานดี ครีเอชั่น จำกัด

PHONNGANDEE CREATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557021191
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ คืนสู่ทะเบียน
ที่ตั้ง 46/461 ซอยประชาอุทิศ 12 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน