บริษัท เดอะไนน์ แอดวานซ์ จำกัด

THE NINE ADVANCE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557019951
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
6/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 129/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน