บริษัท ฮา ฮา ฮา ดีล จำกัด

HA HA HA DEAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557019943
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 12 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน