บริษัท ทรัพย์มั่งคั่งถาวร 888 จำกัด

SAPMANGKHANGTHAWON 888 CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557019463
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43/27 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน