บริษัท เอ็มทีที. ซิสเต็มส์ กรุ๊ป จำกัด

MTT. SYSTEMS GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557012523
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2557 พ.ศ. (10 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/1/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 29 ซอยสุขสวัสดิ์ 37 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร