บริษัท บีเอสเจ อินเตอร์เทรด จำกัด

BSJ INTERTRADE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บีเอสเจ อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105556198691) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/12/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 49/27 ซอยทวีวัฒนา 21 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105556198691
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/12/2556 พ.ศ.
(10 ปี 7 เดือน ที่แล้ว)
25/12/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง