บริษัท ชีทราม จำกัด

SHEETRAM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556169453
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2556 พ.ศ. (10 ปี 7 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/10/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 114 หมู่บ้านกฤติกร ซอยนาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและนิตยสาร