บริษัท ไทยแฮปปี้เนสส์ โซเชี่ยล จำกัด

THAIHAPPINESS SOCIAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไทยแฮปปี้เนสส์ โซเชี่ยล จำกัด (ID: 0105556152976) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/9/2556 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 108/44 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105556152976
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/9/2556 พ.ศ.
(10 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/9/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง